Prnájem plošiny

Renault Maxity s teleskopickou plošinou s výložníkem

Renault Maxity je moderní užitkové vozidlo plnící přísné EURO normy. Motor využívá pro snížení emisí vstřikování AdBlue. I přes tyto skutečnosti je motor výkonný a dostačuje na vše, co bude potřeba. Z kabiny řidiče je výhled více jak 190°, díky tomu lze manévrovat i ve špatně přístupných místech a nejužších uličkách. Díky menšímu poloměru zatáčení – pouhých 4,8 m, krátkému přednímu převisu a kompaktní kabině vám Renault Maxity umožní nerušenou jízdu městem všude tam, kde je každý centimetr znát, a snadno projet i těmi nejnáročnějšími městskými zónami, ulicemi a nepřístupnými místy pro většinu konkurenčních vozidel.

Vozidlo Renault Maxity je osazený kloubovou plošinou, se skvělými parametry. Plošina s výložníkem SOCAGE DA320 nabízí maximální možnou pracovní výšku až 20 metrů. Maximální stranový dosah plošiny je 9,5 metrů, což umožňuje využití plošiny i v terénu, který nyní přístupný optimálním způsobem. Nosnost koše, který umožňuje rotaci na obě strany 90° a má rozměry 1,4m na délku a 1,1m na šířku, je 225 kg. Díky této skutečnosti, lze pomocí plošiny provádět práce ve dvou osobách, což rozšiřuje možnosti využití plošiny.

Hydraulická proporčně ovládaná kloubová plošina DA 320 využívá systém stabilizátorů A+A. Jedná se o stabilizaci pomocí čtyř na sobě nezávislých stabilizačních „nohách“, které umožňují bezpečné zajištění plošiny resp. Celého vozidla i v terénu, který by za jiných okolností nebyl bezpečný pro práci s plošinou.


Využití pracovní plošiny – hydraulické kloubové plošiny

Pracovní plošiny – automobilové plošiny mají široké uplatnění napříč
všemi možnými odvětvími.

Rekonstrukce domů

Při menších rekonstrukcích nebo při konkrétních fázích rekonstrukce u vyšších budov nebo u budov, kde nelze pohodlně
postavit lešení, nebo kde postavení lešení představuje přílišné časové zatížení, je využití hydraulické plošiny (samohybné
kloubové plošiny) výhodné ve všech ohledech. Například. Pokud budete potřebovat zbourat a postavit nový komín nad střechou, je využití plošiny v hůře dostupných a výše posazených místech velmi výhodné – jak ekonomicky, tak časově.

Rekonstrukce průmyslových, sportovních, odbavovacích hal

Průmyslové budovy a jejich údržba často vyžaduje práci ve výše situovaných místech. S naší kloubovou plošinou se dostanete
i do prostor, kde stavba lešení je obtížná, nebo jeho nekonečné stavění a skládání představuje neúměrné časové zatížení
a zároveň prodražení rekonstrukce.

Stavba průmyslových hal

Při stavbách průmyslových hal a sportovních hal je nezbytné pro hladký chod stavby využít vysokozdvižnou plošinu. S plošinou se dostanete během chvilky na místa, kam byste se jinak nedostali.
Zároveň možnost zatížit plošinu nejen dvěma osobami, ale i nákladem je velmi výhodná.

Klempířské práce

Opravy okapů, plechování okolo komína, plechování štítů a další klempířské práce nemusí být komplikované ani ve špatně
dostupných místech. Využijete-li naší plošinu, můžete provádět práce i ve výškách 20 metrů. Realizace takové práce
bude pak otázka krátké chvíle.

Montáž a čistění žlabů

Jsou-li žlaby zralé na výměnu, ale zároveň jsou-li umístěné vysoko a na špatně dostupných místech, je realizace takového úkolu kolikrát velmi nesnadná. S využitím naší vysokozdvižné plošiny pro dvě osoby, lze montovat žlaby jednoduše, bezpečně a rychle.

Pravidelné čištění žlabů je u domů, které mají v blízkosti zdroj listí a jiných nečistot, nezbytné pro jejich dlouhou životnost.
S vysokozdvižnou plošinou je čištění otázka krátké chvíle.

Čištění fasád

Své uplatnění vysokozdvižná plošina najde také při čištění fasád, které díky plošině zabere výrazně méně času a zároveň může být provedeno velmi důkladně.

Opravy fasád

K drobnějším opravám fasád a říms slouží plošina jako nedocenitelný pomocník. Oprava římsy a drobné opravy fasád zaberou jen krátkou chvíli.

Nátěry obtížně dostupných míst – vysoké budovy, nepřístupná místa, stožáry

Nátěry průmyslových staveb jsou díky plošině rychlé a výhodné. S plošinou se dostanete na potřebné místo během chvilky ze
všech stran.

Rizikové kácení a prořezy

Mezi pravidelné využití vysokozdvižných kloubových plošin patří také rizikové kácení. Ve většině případů se jedná o vysoké
stromy, které ohrožují své okolí, ale jejich pokácení není z důvodu např. zástavby možné. Pak je velmi vhodné využít
vysokozdvižnou plošinu, ze které je prováděno kácení buď celého stromu, nebo částí, které ohrožují okolí.

Vánoční výzdoba

Vysokozdvižná plošina je také velikým pomocníkem při zdobení měst vánoční výzdobou, která je většinou na sloupech, římsách a dalších místech, která jsou vysoko a jejich zdobení může být bezpečné hlavně z vysokozdvižné plošiny – uznejte sami, nemá asi moc význam stavět lešení nebo nosit rozkládací žebřík mezi sloupy.

Shoz sněhu a odstraňování rampouchů

Pravidelné využití vysokozdvižné plošiny najdeme také v zimě.Některé konstrukce už při menším sněžení pokryje vrstva
sněhu, která se svou hmotností může blížit k nosnosti střechy. V tu chvíli je nutné provést odstranění sněhu,
aby se zamezilo ohrožení na zdraví. Další a neméně časté využití plošiny je k odstraňování rampouchů, které se
tvoří na střechách a pod okapy. Tyto rampouchy mohou ohrozit jak chodce na zdraví, tak majetek. Jejich odstraňování je nezbytné a plošina k tomu vhodným způsobem poslouží.

Montáže reklamních poutačů – billboardů

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se na některá místa dostane obsah billbordů nebo velkoformátových poutačů na fasádách budov? Ano, i k takovým účelům jsou hojně využívány vysokozdvižné plošiny. Za pomoci vysokozdvižné plošiny se instalace výrazně zrychlí a zjednoduší.

 

 

Pronájem a práce s vysokozdvižnou plošinou

Pronájem plošiny s obsluhou

Potřebujete pouze plošinu pro práci, kterou si uděláte sami, nebo kterou pro Vás udělá třetí strana? Rádi Vám vyhovíme. Naši plošinu si můžete pronajmout pouze s obsluhou, která Vám za 20,- Kč/km plošinu dopraví. Hodinová sazba za vysokozdvižnou plošinu je 450,- Kč/započatá hodina. Za těchto výhodných podmínek dostanete skvělý stroj s všestranným využitím.

Pronájem vysokozdvižné plošiny včetně prací

Rádi Vám přistavíme plošinu a zároveň zajistíme činnosti, které potřebujete. Mezi činnosti, které nabízíme, patří:
Provádíme:

 

 • Pokrývačské práce – od návrhu, přes kompletní realizaci až po opravy a údržbu
 • Klempířské práce – instalaci Klempířských prvků včetně okapových systémů, střešních oken, parapetů, plechování komínů atd.
 • Tesařské práce – opravy krovů v špatně dostupných místech
 • Instalaci a opravy hromosvodů – od návrhu, přes realizaci až po údržbu
 • Čištěním a nátěry plechových střech
 • Nátěry a čištění fasád
 • Nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí
 • Renovační nátěry již zateplených fasád
 • Renovaci eternitových a taškových střech
 • Shazování sněhu a ledu ze střech
 • Odklízení sněhu
 • Rizikové kácení
 • Instalaci reklamních poutačů a billboardů

 

 

 

Partneři