Reference

Provedli jsme kompletní výměnu střešního pláště na objektu MŠ v Trutnově, včetně sněhových zábran, kotvících prvků a hromosvodné soustavy a to vše dle požadavků zadavatele.

Trutnov

Položili jsme falcovaný plech PREFA na přístavbu RD v Polici nad Metují

Police nad Metují

Pro naše zákazníky jsme prováděli opravu zdiva a roubení, výsledek je myslím si moc pěkný.......

Trutnov Babí

Následkem letní vichřice spadl na střechu strom, po jeho odstranění, jsme prováděli opravu krovu a bednění a výměnu krytiny, typ krytiny CAPACCO plechové doplňky PREFA

Havlovice nad Úpou

Byli jsme osloveni stavební firmou na dodělání střešního pláště a fasády. Střecha položena do falcované krytiny PREFA, fasáda částečně modřínové palubky a falcovaná PREFA

Hořejší Vrchlabí

Na základě požadavků objednatele jsme demontovali dožilou jednovrstvou šindel a nahradili jí za již kvalitní dvouvrstvou šindel IKO xpress, na jaře příštího roku proběhne ještě nátěr veškerých klempířských prvků

Žacléř

Letošní rok máme 3 krásné novostavby v lokalitě Trutnov Dvoračka. První již máme hotov, druhý těsně před dokončením a na třetím se již pilně pracuje. Tak představujeme ten první. Střešní konstrukci tvoří dřevěný vazník od místní firmy Kasper. Krytina je falcovaný plech PREFA, okapový systém opět PREFA odstín antracit

Trutnov Dvoračka

Prováděli jsme opravu poškozených omítek, výměnu střešní krytiny na skladovém objektu. Krytina IKO šindel xpress, plechy okapy PREFA

Suchovršice

Letos jsme ještě stihli natřít střechu průmyslového objektu, ale bylo to opravdu za 5 minut 12. Použitá barva Komaprim 3v1. Rozloha střechy cca 2.500m2

HSM Trutnov

Provedli jsme demontáž neodborně položených plechů na cele střeše bytového domu. Montáž odvětraného bednění pod falcovanou krytinu a falcovaný šindel. Montáž okapového systému a část fasády z prvků PREFA

Praha Stodůlky

Provedli jsme demontáž původní plechové krytiny, kterou jsme nahradili IKO cambridge, plechové prvky a okapový systém PREFA, dále jsme provedli opravu nadstřešních částí komínových těles, montáž nových střešních lávek a montáž hromosvodné soustavy

Úpice - Radeč

Na venkovské usedlosti jsme prováděli generální rekonstrukci střešního pláště, kde došlo k doplnění kleštin, výměně některých krovů a doplnění vaznice. Střešní krytina byla investorem zvolena falcovaná taška od rakouského výrobce hliníkových krytin PREFA

Dolní Lánov

Na základě subdodávky, jsme provedli demontáž staré střešní krytiny, střešních oken a lávek. Po očištění byla provedena montáž dvojitého bednění a položena nová střešní krytina od výrobce střešních krytin PREFA a to v kombinaci falcovaná šablona a falcovaná krytina na dvojitou stojatou drážku - falcovka, v odstínu antracit. Dále pak montáž 11 kusů střešních oken VELUX

Praha

Na základě požadavků investora jsme provedli demontáž původní krytiny a nahradili ji IKO cambridge odstín SLATE 50 a střešní folii od společnosti MAPEI odstín bílá. Okapový systém PREFA.

Trutnov

Provedli jsme výměnu střešní krytiny na BD Trutnov, na ploché části střechy jsme demontovali lepenkovou krytinu a nahradili jsme ji PVC folií, šikmá část střechy byla opatřena dvoupláštěm a krytinou - falcovaná šablona AN PREFA, okapový systém taktéž kompletní od PREFY.....

Trutnov - Kryblice

Na základě výběrového řízení, jsme provedli výměnu střešního pláště na kostele v Mladých Bukách. Za dožilé eternitové šablony jsme položili maloformátovou krytinu - falcovanou šablonu od firmy PREFA v odstínu antracit. Záruka na krytinu je 40 let!!! Provedli jsme také částečnou výměnu střešního bednění a přeložení hromosvodné soustavy.

Mladé Buky

Provedli jsme výměnu střešní krytiny, dešťových žlabů, svodů a výměnu hromosvodné soustavy na objektu obecního úřadu. Jako nová krytina byla vysoutěžena krytina PREFA odstín tmavě hnědá hladká.

Obec Kramolna

Po zjištění všech přání zákazníka jsme vypracovali několik cenových nabídek. Po důkladném prostudování se zákazník rozhodl pro krytinu falcovaná šablona, odstín antracit, od výrobce střešních krytin PREFA. Proběhla demontáž původní krytiny, odstranění špatné mezikrokevní izolace. Vyměnili jsme část vadného střešního bednění, položili jsme hydroizolační pásy, poté 14 cm nadkrokevní izolace, kontralatě a nové bednění. Pak už jen separační vrstva, a falcovaná šablona. Zákazník má 40 let záruku na stálobarevnost krytiny.

Úpice

Provedli jsme výměnu střešní krytiny na základní škole. Za dožilé plechové šablony byla zvolena krytina PREFALZ P.10 hladká v barevném odstínu tmavě červená. Provedli jsme odbourání nadstřešní části komínového tělesa, který byl nahrazen novým systémovým komínem. Dále pak nové hřebenové vedení hromosvodu, včetně revizní zprávy.

Malé Svatoňovice

Na rodinném domě v Trutnově jsme provedli demontáž dožilé asfaltové šindele, provedli jsme odvětranou konstrukci střechy, a položili novou střešní krytinou PREFALZ P.10, hladká a barva antracit. Všimněte si těch všemožných detailů, ale povedlo se! :-)

Partneři