Výměna střešní krytiny na BD Trutnov Kryblická

Provedli jsme výměnu střešní krytiny na BD Trutnov, na ploché části střechy jsme demontovali lepenkovou krytinu a nahradili jsme ji PVC folií, šikmá část střechy byla opatřena dvoupláštěm a krytinou - falcovaná šablona AN PREFA, okapový systém taktéž kompletní od PREFY.....

Zpět

Partneři