Reference

Provedli jsme odbourání nadstřešních částí komínů, a nový nátěr střechy včetně klempířských prvků

Úpice

Naše firma provedla v rámci sponzorského daru nátěr zvonice před chatou Čepelka v Jestřebích Horách

Radvanice - Paseky

realizace nové krytiny

Suchovršice

Naše firma provedlá demontáž nadstřešních částí komínů a následné zabednění a opravu střešního pláště na bytovém domě v Úpici

Úpice

Jednalo se o kompletní dodávku stavby dle projektové dokumentace, jež má sloužit jako další prostor hospody a herny.

Trutnov

Naše firma realizovala 2 etapu obnovy chatek na táborové základně ve Studnici u Jívky

Studnice u Jívky

Naše firma provedla nátěr střešního a okapového systému v Havlovicích

Havlovice

Naše firma prováděla demontáž střešního pláště na hale v Radvanících.

Radvanice

Naše firma provedla likvidaci sněhu a ledu na střechách v Trutnově, Hořicích a Malých Svatoňovicích

Trutnov, Hořice, Malé Svatoňovice

Provedli jsme montáž krytiny na přístavbě rodinného domku

Rynholec, okres Rakovník

Kompletní stavba dřevěné garáže

Radvanice - Slavětín

Jednalo se o postupné kácení vzrostlého smrku

Trutnov - Volanov

Jednalo se o novou výstavbu nadstřešní části komína a doplnění oplechování na novém plastovém okně na obytném domě Žižkově ulici

Trutnov

Realizovali jsme druhou etapu klempířských prací na střeše a opláštění nové haly ve firmě NNSteel v Batňovicích

Batňovice

Podlahy a stropy z OSB desek a palubek

Bernartice

Na budově TJ Jiskra Bernartice jsme prováděli výměnu okapů, vyrovnání a nátěr stávajících háku a rekonstrukci podhledů

Bernartice

Prořezávka stromu v bezprostřední blízkosti rodinného domu. Za použití horolezecké techniky byly odstraněny suché a nebezpečné větve, které by mohli ohrozit střechu

Velké svatoňovice

Kompletní dodávka střešního pláště

Jívka

V rámci subdodávky, provedla naše firma nátěr sloupu vysokého napětí

Horní Maršov

Prováděli jsme montáž ve vodárně v Úpici

Úpice

Partneři