Reference

Provedli jsme výměnu střešní krytiny. Z původní lepenkové za novou lepenkovou.

Radvanice

Naše firma provedla demontáž staré střešní izolace včetně plechování a nasledně došlo k montáži nového plechování, penetraci betonového podkadu, betonování nových věnců atik. Montáž střešního pláště byla provedena navařením střešních izol. pásů Elast

Úpice

Naše firma zrealizovala rekonstrukci střešního pláště. Jednalo se o demontáž původní eternitové krytiny, nátěr stávajících plechových prvků, montáž 6-ti kusů střešních oken Velux a montáž střešního systému IKO Cambridge

Úpice

Naše firma provedla demontáž původních střešních tašek a laťování. Poté následovalo vyrovnání krovů, montáž difuzní fólie a střešního systému Meditteran a montáž okapového systému Prafa

Radvanice v Čechách

Naše firma provedla rekonstrukci střešního pláště na rodinném domě v Malých Svatoňovicích. Jednalo se o demontáž původní eternitové střešní krytiny a následnou montáž podkladové fólie a střešní krytiny IKO Cambridge HD. Okapový systém Prefa

Male Svatoňovice

Provedli jsme nátěr všech klempířských prvků, na střeše obytného domu.

Žacléř

Provedli jsme nátěr všech klempířských prvků, na střeše obytného domu.

Žacléř

Provedli jsme obroušení plechové krytiny a nátěr ve dvou vrstvách. Finálový nátěr má hnědý lesklý odstín.

Trutnov - Poříčí

Jednalo se o kompletní obroušení dřeva i plechu a nanesení nových nátěrů.

Mezilečí

Pomocí horolezecké techniky jsme provedli montáž velkoplošného reklamního baneru

Trutnov

Provedli jsme opláštění štítu haly v Radvanicích pomocí trapézových plechů.

Radvanice

Naše firma zrealizovala kompletní dodávku střešní konstrukce a střěšního pláště, včetně montáže okapového systému a instalace světlovodu na přístavbě rodinného domu.

Velké Svatoňovice

Naše firma provedla montáž klempířských prvků při oplechování arkýře a okapové hrany, která byla vyměněna za původní eternitové šablony

Zlatá Olešnice

Naše firma zrealizovala rekonstrukci střešního pláště. Jednalo se o demontáž původní střešní krytiny a dřevěnného bednění a montáž nového střešního pláště EUREKO DDS2 ( imitace dřevěnných šindelů)

Chvaleč

Naše firma provedla oplechování a izolaci terasy a montáž okapového systému na rodinném domě v Rynholci

Rynholec

Provedli jsme montáž klempířských prvků, na arkýři

Studenec

Proběhla demontáž původní eternitové krytiny, ošetření prkenného bednění a montáž střešního systému Capaco v kombinaci s plechováním a okapovým systémem z Prefy.

Hony

Naše firma realizovala rekonstrukci krovu a střešního pláště na obytném domě ve Velkých Svatoňovicích.

Velké Svatoňovice

Naše firma realizovala přístavbu k rekreačnímu objektu, v které se nachází nové sociální zázemí. A dále rekonstrukci a stavební úpravy v stávajících pokojích

Maršov

Opravili jsme 1/2 střechy

Radvanice

Partneři