Reference

Ze stávajících půdních prostor se vybudovala další obytná část domu

Chvaleč

Naše firma v rámci subdodávky prováděla protipožární nátěr ocelové konstrukce výrobní haly

Liberec

Naše firma realizovala rekonstrukci při které byl demontován původní střešní krytina z bobrovek a nahrazena střešní taškou Bramac. V rámci rekonstrukce bylo zhotoveno i pět střešních arkířů

Trutnov

Naše firma realizovala rekonstrukci střešního pláště na rekreační chatě v Rejdicích. Jednalo se o kompletní demontáž ststřešního pláště, včetně bednění. Následovala montáž nového laťování a bednění. Střešní krytina falcovaný plech PREFALZ

Rejdice

Naše firma realizovala komplexní dodávku střechy na novostavbu RD v Horním Maršově.

Horní Maršov

Naše firma prováděla montáž měděného hromosvodu na hradě Litice, jako subdodávku pro firmu Tombl

Vamberk

Pomocí horolezecké techniky jsme realizovali postupné kácení rizikového stromu

Markoušovice

Na stávající plochou střechu, byla vystavěna pultová nástavba pro lepší odvod vody a do vzniklého prostoru mezi střešními plášti, byla dána tepelná izolace.

Markoušovice

Partneři