Nová barva na střeše školy Bří Čapků

Provedli jsme odbourání nadstřešních částí komínů, a nový nátěr střechy včetně klempířských prvků

Zpět

Partneři