Výměna střešní krytiny na ZŠ

Provedli jsme výměnu střešní krytiny na základní škole. Za dožilé plechové šablony byla zvolena krytina PREFALZ P.10 hladká v barevném odstínu tmavě červená. Provedli jsme odbourání nadstřešní části komínového tělesa, který byl nahrazen novým systémovým komínem. Dále pak nové hřebenové vedení hromosvodu, včetně revizní zprávy.

Zpět

Partneři